Home »
 

« 1. časť článku

Biotopy jazera Malawi


V obrovskej mase vody, ako je jazero Malawi, sa vyskytuje množstvo rôznych oblastí. Pôvodné rozdelenie na 7 typov z roku 1960 je najvhodnejšie. Vedomosti o jednotlivých typoch prostredia umožňujú akvaristom zakladať čo najprirodzenejšie prostredie v akváriách.

Pobrežie jazera tvoria 3 hlavné typy: skalnaté, pieskové a močaristé. Tektonická štruktúra zlomov je základom rozmiestnenia, klesania a dĺžky pobrežia. Skalnaté alebo piesočnaté a piesočnato-rastlinné pobrežia sa striedajú v 110 km intervaloch. Hraničné zrázy pozdĺž okraja zlomov tvoria skalnaté pobrežie, zatiaľ čo plytký okraj priekopy je hlavne pieskový alebo pieskový s vegetáciou. Veľké pieskové plošiny, delty riek alebo skupiny kameňov prerušujú hlavnú lokalitu. Skalnaté lokality majú hierarchickú štruktúru s náhlymi medzerami menšieho rozmeru. Najdlhšia časť neprerušovaného skalnatého pobrežia je dlhá 6,3 km, severne od Ruarwe. Piesočnaté lokality sa rozširujú hlbšie a pokračujú aj v priekope. Niektoré veľmi izolované skalnaté časti pobrežia veľmi ľahko vysychajú, a preto sú dočasne nestabilné. V takýchto oblastiach je ťažšia druhová izolácia a veľmi pravdepodobná je imigrácia iných druhov. Najdlhšia nekamenistá časť pobrežia má dĺžku 99,5 km. Každý typ pobrežia obývajú veľmi odlišné spoločenstvá rýb.

Pieskové zóny

Hoci väčšina akváriových rýb pochádza zo skalnatých oblastí, hlavnú časť pobrežia (asi 70 %) tvoria postupne sa zvažujúce pieskové zóny. V týchto oblastiach sa nachádzajú mbuna cichlidy iba zriedkavo, na rozdiel od rôznych "pieskových cichlíd" zo skupiny non-mbuna. Zvlášť druhy Lethrinops, Taeniolethrinops a Tramitichromis a množstvo zástupcov rodu Nyassachromis sa vyskytuje vo veľkých počtoch nad pieskovým dnom. Väčšina pozorovaní pieskových pobrežných spoločenstiev sa robilo v relatívne chránených oblastiach ako Nkhata Bay, Cape Maclear, Monkey Bay a Chirombo Bay. Počas obdobia množenia ukazujú dominantní samci nádherné sfarbenie a budujú hniezda. V týchto miestach vidieť tzv. trecie kolónie, v ktorých sa nachádzajú stovky samcov žijúcich vedľa seba v ich teritóriách alebo pieskových hniezdach. Aj sfarbenie rýb, aj tvar hniezd môžu byť faktory, ktoré sa počas evolúcie diferencovali medzi druhmi. Ak sú však tieto druhy mimo rozmnožovania, vyzerajú veľmi podobne. Presúvajú sa tiež popri pobreží a ťažko sa dá predpovedať oblasť ich výskytu. Aj v pieskových oblastiach prevažujú haplochromisovité cichlidy z hľadiska hojnosti druhov. V spoločenstvách, aké sa nachádzajú mimo pláží Nkwichi v Mozambiku, sa vyskytujú prevažne tilapie. Hlavnými druhmi sú 3 druhy "chambo" rodu Oreochromis, ktoré sa živia najmä kôrovcami a mikroorganizmami, ktoré hľadajú v sedimente alebo filtrujú z vodného stĺpca.

Ryby v tomto biotope sú málo študovaným zdrojom rybolovu na jazere Malawi. Pieskové oblasti sú často blízko riek, ktoré prinášajú sedimenty z poľnohospodárskych vôd. Pieskový litorál (0-15 m) je e prechodne nestála oblasť v závislosti od sezóny. V toku rieky Linthipe sa odchytilo počas 8 mesiacov celkovo 197 druhov cichlíd a iných druhov rýb. Haplochromisovité cichlidy sa vyskytujú v približne rovnakom počte v daždivom i suchom období. So vzdialenosťou od vyústenia rieky do jazera klesá počet rýb v suchom období, ale narastá v období dažďov. Pri necichlidovitých rybách je tendencia opačná. Na základe premenlivej klímy a turbulentnej povahy týchto oblastí sa zdá, že ryby pieskového pobrežia sú mobilnejšie, než mbuny osídľujúce skalnaté časti pobrežia.

Významnými druhmi spomedzi haplochromisovitých je veľmi rozšírený všežravec Fossorochromis rostratus, rôzne druhy rodu Lethrinops a Taeniolethrinops, ktoré preosievajú piesok, Copadichromis prijímajúci zooplankton a rôzne druhy živiace sa slimákmi (Trematocranus placodon, Chilotilapia rhoadesii). Predátorov zastupujú druhy rodu Nimbochromis a vzácnejšie druhy, ako Champsochromis caerulus. Slimáky sa bežne nachádzajú na pieskovom pobreží, najmä v bahnistom sedimente v hlbšej vode. Najzvláštnejšie sú veľké slimáky Lanistes. Ich prázdne ulity tvoria niekedy obrovské plochy v hlbšej vode a sú osídlené špecializovanými mbunami, ktoré sa rozmnožujú v ulitách, ako Pseudotropheus livingstoni.


Skalnaté zóny

Skalnaté pobrežie je najviac preskúmané. Nelíši sa od pieskového iba opticky, ale aj bohatstvom druhov. Je to hlavné životné prostredie väčšiny druhov ulovených pre účely akvaristiky. Celkovo tvoria skalnaté regióny iba asi 5 % oblasti, ktorá je potenciálne vhodná na osídlenie rybami. Voda je zvyčajne priezračná a ryby sa málo pohybujú, takže ich možno dobre pozorovať. V tomto biotope sa nachádzajú najmä mbuny. Samci a niekedy aj samice sú pestro sfarbené a teritoriálne. Väčšina druhov konzumuje riasy na skalách, ako aj iné drobné organizmy v riasach. Spolu s mbunami žijú v skalnatom prostredí špecializované cichlidy ako Protomelas taeniolatus, ktorý sa živí riasami, Placidochromis milomo, ktorý má zväčšené pysky a vysáva malé bezstavovce zo škár medzi skalami, Nimbochromis linni a Tyrannochromis macrostoma (oba sú predátori mbún). Zatiaľ čo mbuny sú teritoriálne po celý rok, samci týchto non-mbún si budujú teritóriá iba počas rozmnožovania. Samice zvyčajne bránia húfiky nezávisle sa živiacich a voľne plávajúcich mláďat, zatiaľ čo mbuny sa prestávajú o mláďatá starať hneď po vypustení z úst.


Mnoho druhov žijúcich na pieskových plochách sa množí v skalnatom biotope alebo v jeho blízkosti, ktoré zahŕňajú tzv. "utaka" (Copadichromisy) a "binga" alebo "liani" (Dimidiochromis kiwinge). Ryby, ktoré nepatria k cichlidám reprezentujú riasožravé "ningwe" (Labeo cylindricus) a predátory Mormyrops anguilloides. Spomedzi najmenších bezstavovcov (ostracoda, chironomida, copepoda) sa odhaduje na m2 na povrchu skál až 300 000 jedincov v oblasti Nkhata Bay. Nachádza sa tam aj množstvo lariev hmyzu, chrobákov. Povrch skál pokrývajú porasty modro-zelených vláknitých rias Calothrix a zelených rias Cladophora.
Prechodné zóny

Oblasti, kde skaly ležia na piesku alebo bahne, sa nazývajú prechodné zóny. Prechodná zóna je oblasť, ktorú je ťažko vymedziť. Na mnohých miestach sa prelínajú pieskové a kamenisté časti. Tu je okrem porastu rias voľne usadený sediment a organizmy žijúce v dne, ako potrava pre ryby. Tieto biotopy patria k najbohatším na druhy rýb. Niektoré mbuny uprednostňujú toto prostredie, napr. Pseudotropheus lucerna a P. "tropheops". V hlbšej vode žije Gephyrochromis lawsi. Typické ryby týchto oblastí sú druhy rodu Aulonocara, ktoré majú rožšírené kanáliky bočnej čiary a zvlášť na spodnej strane hlavy. Stoja nehybne tesne nad dnom a pokúšajú sa detekovať pohyb bezstavovcov v sedimente a potom prehrabávajú dno, kde hľadajú tieto organizmy. Mnohí samci aulonokár sú nádherne sfarbené. Ďalšie druhy tohto rodu žijú v pieskovom alebo bahnitom prostedí od pobrežia až do hlbších vrstiev okolo 130 m. Iné charakteristické druhy prechodných oblastí sú Ctenochromis pictus a Protomelas fenestratus, ktorý má väčšiu schopnosť migrovať cez pieskové oblasti dna aj na väčšie vzdialenosti, ako napr. P. taeniolatus.

V akváriách sa dajú takéto miniatúrne prechodné zóny vybudovať iba vo veľkých nádržiach, pretože akonáhle sa cichlidy začnú v akváriu cítiť bezpečne, neviažu sa na určitú oblasť a väčšinou sa usídľujú kdekoľvek. Keďže ochranný kameň je vždy veľmi blízko, mbuny, ktoré sú nebojácne, sú schopné plávať do priľahlej pieskovej oblasti, aby ich zrazu vyplašil samec Nyassachromis z jeho pieskového hniezda.


Iné zóny

Zostávajúce zóny majú pre akvaristov iba menší význam. Otvorená voda by sa mala chápať odlišne od otvorenej vody pri pobreží. Táto oblasť býva osídlená rybami, ktoré nepatria k cichlidám (Engraulicypris sardella, označovaná aj ako malawská sardinka). Vo voľnej vode žijú aj tzv. utaky (Copadichromis), ale zdržujú sa v blízkosti pobrežia. Napodobenie tohto biotopu pre chov Copadichromisov v zajatí by nebolo obtiažne, keby neboli jeho rozmery tak veľké. Čo najväčšie akvárium s veľkým priestorom na plávanie a skalnatou zadnou stenou je postačujúce. Aj napriek tomu väčšinu importovaných Copadichromisov je možné chovať v štandardných akváriách. Hoci je intenzita rybolovu na otvorenej vode nízka, do 200 m od pobrežia je pomerne vysoká. Množstvo druhov je už odlovených vo veľkom množstve a kvôli menšiemu počtu potomstva cichlíd, hrozí ich vyhubenie. V blízkosti Cape Maclear je voda znečistená z lodí.

Tieto oblasti môžu zahŕňať plytké kalné vody ako aj oblasti hlbšej priezračnej vody. V plytkej vode kalnej vode sa vyskytujú druhy Lethrinops turneri, L. lethrinus, L. macrochir, Placidochromis longimanus, Otopharynx "argyrosoma red", O. tetrastigma.

Veľmi zvláštny biotop sa tvorí v hlbokej vode od 30 do 200-250 m. Hlbšie je už voda kontaminovaná toxickým sírouhlíkom, čím sú podmienky pre život vyšších organizmov nemožné. V hlbokých vodách žijú predstavitelia rodov Diplotaxodon, Alticorpus, Pallidochromis a niektoré veľké Rhamphochromisy. Najmä chutné Rhamphochromisy a Diplotaxodony sa často lovia v hĺbkach okolo 160 m. Žiadny z druhov žijúci v hlbokej vode nie je pre akvaristiku zaujímavý.

V hĺbkach menších ako 40 m sa nachádza jemné dno, kde žijú napr. Lethrinops stridei, L. christyi a mnohé Mylochromisy, ako M. anaphyrmus. V určitých oblastiach prevažujú vrstvy slimákov a najhojnejšími druhmi sú tu Pseudotropheus livingstonii a P. elegans. Predátory zahŕňajú druhy rodu Buccochromis, Taeniochromis holotaenia a Champsochromis caeruleus.

V hĺbkach 40 - 75 m sú dominantné bentofágne druhy ako Lethrinops microdon, L. macracanthus a L. longimanus spolu s druhmi živiacimi sa slimákmi, ako sú L. mylodon a Mylochromis anaphyrmus a druhmi konzumujúcimi rastlinnú potravu aj zooplankton (Copadichromis virginalis). Predátormi sú tu Otopharynx speciosus a Sciaenochromis benthicola. Druhy žijúce v stredných hĺbkach, ako Rhamphochromis a Diplotaxodon limnothrissa sa vyskytujú často v sieťach rybárov. Spoločenstvá rýb boli v týchto hĺbkach vážne ovplyvnené lovom a miestne populácie niektorých druhov sa zmenšili alebo úplne vymizli.

V hĺbkach vyše 75 m prevažujú haplochromisovité druhy dna s veľkými očami, ktoré sa živia bezstavovcami dna. Patria sem Lethrinops gossei, L. longipinnis a rôzne druhy Alticorpus, ktoré majú zväčšené senzorové kanáliky bočnej čiary, podobne ako Aulonocary. Nachádzajú sa tu tiež rôzne málo známe a väčšinou nepopísané druhy patriace k Aulonocarám a Placidochromisom. Bežným predátorom je Pallidochromis tokolosh, Diplotaxodon, živiaci sa rybami pri dne a Alticorpus mentale. V týchto hĺbkach je relatívne málo svetla a s obmedzeným spektrom. Preto je prekvapujúce, že sa tu nachádza niekoľko druhov s pestro sfarbenými samcami, napr. hlava Lethrinops gossei, L. longimanus a L. "deep-water albus" je kovovo modrá alebo zelená. Alticorpus peterdaviesae ma jasno-žltú hlavu a chrbát a niektorí samci rodu Rhamphochromis majú celú spodnú polovicu tela oranžovú. Niektoré druhy sú sfarbené v tmavo-svetlom kontraste. Samci Alticorpus mentale majú tmavé plutvy a pásy, zatiaľ čo Diplotaxodon sú buď celí čierni alebo majú čierno-strieborné sfarbenie. Mnohé druhy haplochromisovitých sa tu živia larvami hmyzu.

Posledný región tvoria ústia riek a vegetáciou porastené pobrežie. V týchto oblastiach je možné vidieť nie len druhy, ktoré žijú v riekach ústiacich do jazera (Tilapia, Astatotilapia, Serranochromis), ale žijú tu aj predstavitelia non-mbuna cichlíd. V čiastočne chránených oblastiach sa nachádzajú porasty rastlín na pieskových pláňach alebo medzi skalami. Trsy Vallisnerií a Ceratophyllum sa nachádzajú na mnohých miestach a niekedy je možné vidieť aj dlhé úzke Potamogetony okrem južných častí jazera. Z haplochromisovitých sa živia listami rastlín Protomelas similis. Ďalšie druhy sa živia porastom rias z povrchu listov, napr. Hemitilapia oxyrhynchus a Cyathochromis obliquidens. Druhy ako Placidochromis johnstonii a Protomelas kirkii lovia drobné bezstavovce medzi rastlinami a ich koreňmi v sedimente. Dimidiochromis compressiceps je charakteristický predátor mladých rýb. Listy Vallisnerií sú miestom hojného výskytu rias, ktoré sú podobné tým na skalách a tiež veľkých kreviet Cardinia nilotica.

Aj menšie trsy trávovitých rastlín priťahujú ryby charakteristické pre močaristé oblasti. Veľké úseky s trstinou sú bežné pre oblasti v ústí riek, ako Senga Bay a vodných nádrží, ako je lagúna Chia. Trstina je dôležitá oblasť pre život mláďat rôznych druhov rýb, ako Copadichromisy a Rhamphochromis longiceps. Často sa však trstina odstraňuje, aby sa dalo v zátokách lepšie loviť sieťami. To má pre mladé ryby nepriaznivé dôsledky, pretože sú ľahšie uloviteľné pre človeka, ale aj pre predátorov, pretože im odstránia prirodzené úkryty. Okrem mláďat sa v týchto oblastiach vyskytujú ryby bežné v riekach vtekajúcich do jazera, ako napr. Astatotilapia calliptera, Oreochromis shiranus, Tilapia rendalii a Serranochromis robustus. V trstinových oblastiach sa tiež nachádza predátor Dimidiochromis strigatus, ktorý sa občas vyskytuje aj v riekach. Necichlidovité ryby sú v týchto oblastiach veľmi hojné. Bežné sú malé mreny a kaprozúbky (Aplocheilichthys johnstonii). Niekedy je možné vidieť húfy veľkej tetry Brycinus imberi. Tiež sa tu nachádza omnoho viac rôznych bezstavovcov typických pre jazerá, ako sú rôzne larvy hmyzu.


Literatúra

Allison, E.H., Irvine, K., Thompson, A.B. 1996. Lake flies and the deep-water demersal fish community of Lake Malawi. In: J. Fish Biol., 48, 1006-1010.
Eccles, D.H. 1974. An outline of the physical limnology of Lake Malawi (Lake Nyasa). In: Limnol. Oceanography, 19, 730-742.
Marsh, B.A., Marsh, A.C., Ribbink, A.J. 1986. Reproductive seasonality in a group of rock-frequenting cichlid fishes in Lake Malawi. In: J. Zool., 209, 9-20.
Pereyra, R., Taylor, M.I., Turner, G.F. et al. 2004. Variation in habitat preference and population structure among three species of lake Malawi cichlid genus Protomelas. In: Mol. Biol., 13, 2004, 2691-2697.
Ribbink, A.J., Marsh, B.A., Marsh, A.C. et al. 1983. A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi. In: South African J. Zool., 18, 149-310.
Robinson, R.L., Ribbink, A.J. 1998. Abundance and seasonality of temporary cichlid breeding territories on a rocky shore in Lake Malawi. In: Ichthyol. Explor. Freshwaters, 8, 299-312.
Thompson, A.B., Allison, E. 1997. Potential yield estimates of unexploited pelagic fish stocks in Lake Malawi. In: Fish. Management Ecol., 4, 31-48. Turner, G.F. 2004 Lake Malawi habitats.http://www.hull.ac.uk/cichlids/Malawi_Habitats.htm
Turner, G.F. 1994. Description of a commercially important pelagic species of the genus Diplotaxodon (Pisces: Cichlidae) from Lake Malawi, Africa. In: J. Fish Biol., 44, 799-807.
Tweddle, D., Lewis, D.S.C., Willoughby, N.G. 1979. The nature of the barrier separating the Lake Malawi and Zambezi fish faunas. In: Ichthyol. Bull. J.L.B., 39, 9.
Vollmer, M.K., Bootsma, H.A., Hecky, R.E. et al. 2005. Deep-water warming trend in Lake Malawi, East Africa. In: Limnol. Oceanogr., 50, 727-732.


« 1. časť článku

Copyright © 2003 - 2017 Robert Toman

Home »


 

AKVÁRIÁ


Opis mojich akvárií, história chovu, fotografie a všetko, čo sa dialo v každom akváriu počas jeho prevádzky.

UROB SI SÁM


Návody a nápady na výrobu a úpravu rôznych pomôcok a zariadení pri chove rýb. Nájdete tu inšpiráciu pre vlastné pokusy zjednodušiť si prácu spojenú s chovom rýb.

RYBY


Vlastné skúsenosti s chovom afrických cichlíd. Podrobný opis chovu a odchovu aj so zvláštnosťami zistenými pri ich chove.

FOTOgaléria

VIDEOgaléria


Vlastné fotky a videá chovaných rýb.Didn't you find your language? Write me, I will add it here!
Cichlidworld on FacebookCichlidworld on TwitterCichlidworld YouTube
Cichlidworld RSS
Hľadať len na Cichlidworld.eu