Home »
Vedeli ste, že...?...matky rýb ovplyvňujú veľkosť potomstva?
Matky rýb môžu prispôsobiť fenotyp potomstva k prostrediu, v ktorom budú mláďatá vyrastať. Prostredie matiek v ich juvenilnom štádiu života im umožňuje lepšie predpovedať prostredie, v ktorom budú žiť ich mláďatá, ako prostredie, v ktorom žijú matky v dospelosti To znamená, že kvalita potomstva by mala byť určená už v juvenilnej fáze života matky. Pri overovaní tejto hypotézy sa zistilo, že matky, ktoré vyrastali v horšom prostredí, produkovali väčšie mláďatá, než matky, ktoré žili v juvenilnej fáze života bez obmedzenia potravy, bez ohľadu na podmienky výživy v dospelosti. Dôvodom je snaha matky vytvoriť kvalitnejšie ikry a rýchlejší rast mláďat. Je zrejmé, že matky pripravujú svoje potomstvo na podobné podmienky, v akých sa vyvíjali tieto samice. V prirodzených podmienkach žijú tieto mláďatá v odlišných a podstatne užšom rozsahu podmienok prostredia, než dospelé jedince.
[Taborsky, B. Mothers determine offspring size in response to own juvenile growth conditions. In Biology Letters, 2006, 2, 225-228]

...zápaly žalúdka Tropheusov spôsobujú baktérie?
U rýb jazera Tanganika sa vyskytuje nektrotický a granulomatózny zápal žalúdka, ktorý spôsobujú baktérie Clostridium hastiforme a bičíkaté prvoky. Ich význam v tomto ochorení nie je jasný. Liečba prežívajúcich rýb s ampicilínom bola úspešná a zabránila úhynu. Ako predispozičný faktor ochorenia sa uvádza nevhodná potrava.
[Ferguson, H.W. et al. Gastritis in Lake Tanganyika cichlids (Tropheus duboisi). In Vet Rec., 1985, 116, 687-689]

...existujú rozdiely v spôsobe oškrabávania rias cichlidami v jazere Malawi?
Rastlinožravé cichlidy v jazere Malawi sa líšia v spôsobe, akým oškrabávajú riasy z povrchu kameňov. Rozdiely sa týkajú v uhle, ktorý tvorí ich telo s oškrabávaným povrchom. Tento uhol sa pohybuje od 35° do 91°. Skúmaných osem druhov cichlíd žijúcich v skalnatých oblastiach sa rozdelilo do 4 skupín: 1) Labeotropheus trewavasae oškrabujúci povrch kameňov pod 35° uhlom, 2) Labeotropheus fuelleborni, Melanochromis auratus a Pseudotropheus elongatus (44-48°), 3) Pseudotropheus tropheops (53°) a 4) Petrotilapia spp., Pseudotropheus gracilior a Pseudotropheus zebra (86-91°). Ako sa však porovnávnaím s laboratórnymi podmienkami zistilo, tieto rozdiely nespôsobujú rozdiely v rozsahu prijímanej potravy.
[Hale, E.A. An investigation of the utility of feeding angles among Lake Malawi rock-dwelling cichlids (Teleostei: Cichlidae). Doctoral dissertation, The Pennsylvania State University, 1997]

...podmienky života Tropheusov ovplyvňujú ich vývoj a stavbu tela?
Najnovšie skúmania vplyvu prostredia na stavbu tela Tropheusov ukázali významný vplyv umelých podmienok na vývoj niektorých telesných znakov. Skúmali sa morfologické parametre tela divých odchytených rýb štyroch foriem Tropehusov. Dve pochádzali z južných oblasti jazera Tanganika (Mbita Island, Nakaku) a dve zo severných oblastí (Ikola, Kekese). Tieto divé ryby sa porovnali s potomkami týchto rýb (F1 generácia) odchovaných v bazénoch priamo pri jazere. Meraním rôznych telesných parametrov sa zistili preukazné rozdiely v orientácii úst (ryby z bazénov mali sklon šikmejší, ako pôvodné odchytené ryby), vo veľkosti a umiestnení chrbtovej a análnej plutvy (ryby z bazénov mali tieto plutvy kratšie a posunuté viac dozadu). Zmeny v šikmejšom postavení úst sa pripisujú zmene príjmu potravy u umelo odchovaných rýb, ktoré majú v bazénoch podstatne menšiu príležitosť oškrabávať kamene od rias, čo je hlavná činnosť a spôsob príjmu potravy Tropheusov v jazere. V bazénoch sa ryby prispôsobujú skôr k nasávaniu potravy v podobe vločiek z voľnej vody. Zmeny v ploche a postavení plutiev súvisia s chýbajúcim prúdením vody v bazéne na rozdiel od jazera. Veľkosť a tvar plutiev má úzky vzťah k aktivite plávania rýb. V bazéne je voda podstatne kľudnejšia a tiež tam chýbajú predátori, pred ktorými by Tropheusy unikali. Preto aj potreba rýchleho plávania stratila význam.
[Kerschbaumer, M. at al. Morphological distinctness despite large-scale phenotypic plasticity—analysis of wild and pond-bred juveniles of allopatric populations of Tropheus moorii. In Naturwissenschaften, 2011, 98,125–134]

Copyright © 2003 - 2017 Robert Toman

Home »


 

AKVÁRIÁ


Opis mojich akvárií, história chovu, fotografie a všetko, čo sa dialo v každom akváriu počas jeho prevádzky.

UROB SI SÁM


Návody a nápady na výrobu a úpravu rôznych pomôcok a zariadení pri chove rýb. Nájdete tu inšpiráciu pre vlastné pokusy zjednodušiť si prácu spojenú s chovom rýb.

RYBY


Vlastné skúsenosti s chovom afrických cichlíd. Podrobný opis chovu a odchovu aj so zvláštnosťami zistenými pri ich chove.

FOTOgaléria

VIDEOgaléria


Vlastné fotky a videá chovaných rýb.Didn't you find your language? Write me, I will add it here!
Cichlidworld on FacebookCichlidworld on TwitterCichlidworld YouTube
Cichlidworld RSS
Hľadať len na Cichlidworld.eu