« Späť na UROB SI SÁM | Home »
    Výroba krytu na akvárium s osvetlením II.
        FAQ - Prečítajte si najčastejšie kladené otázky na tému "Kryt a osvetlenie".

Po vyrobení drevenej časti krytu pokračujeme inštaláciou elektrickej časti krytu. Na úvod musím upozorniť, že práca s elektrickým príslušenstvom môže byť životu nebezpečná, preto, ak nemáte skúsenosti s prácami, ktoré nasledujú, nechajte to radšej na elektrikára profesionála. Predídete tak minimálne škode na súčiastkach, ktoré môžu byť dosť drahé (napr. neónové trubice). A pred zapnutím osvetlenia si ešte raz skontrolujte správnosť zapojenia podľa schémy. Inak sa môže stať, že Vám trubica za 600,- blikne a bude tma. Tak ako mne :-)

Obr. 1 - Kryt - spodná časť Do pripraveného krytu, ak je to potrebné vlepíme alebo upevníme skrutkami vymedzovacie kolíky. Záleží to od rozmerov akva, aby sme dosiahli vzdialenosť medzi päticami, ako je dĺžka trubíc. Na tieto kolíky pripevníme pätice, ktoré držia po oboch stranách trubice. Ja som použil staršie bakelitové pätice (Obr. 1). Treba pamätať na vzdialenosť medzi susednými päticami. Ak by boli trubice tesne pri sebe, nebudú sa dať z pätíc vytiahnuť, pretože budú vadiť pätice trubice predchádzajúcej. Ak máme pätice pripevnené, môžeme pripojiť kábliky. Ja som použil čiernu dvojlinku s prierezom vodiča 1 mm. Pripojenie trubíc a ostatného materiálu (štartérov, tlmiviek, kondenzátorov) som robil podľa nasledovných schém (viď nižšie). Uvádzam možnosti pripojenia jednej (shcéma vľavo) alebo dvoch (schéma vpravo) trubíc. Upozorňujem však na to, že pripojenie 2 trubíc na jednu tlmivku funguje iba s trubicami do 60 cm! Pri dlhších trubiciach sa Vám nezopnú obe, ale iba jedna trubica. Práve pri špekuľovaní s týmto zapojením som prišiel o dve trubice.Pri zapájaní trubíc treba brať do úvahy niektoré dôležité upozornenia:

1. Hodnota tlmivky (W) by mala byť zhodná, ako hodnota uvedená na trubici. Ak sa použije "silnejšia" tlmivka (napr. 40W tlmivka na 20W trubicu), bude sa trubica prehriavať a skracuje sa jej životnosť. Ak je to opačne, teda hodnota na trubici je vyššia ako na tlmivke (čiže napr. 36W trubica a 20W tlmivka), svietivosť trubice je nižšia, teda nesvieti na plný výkon. Malé odchýlky (1-2W) nie sú príliš rizikové, takže je možné použiť aj súčiastky s rozdielnymi hodnotami, ale vždy na úkor niektorého parametra.

2. Zapojenie dvoch trubíc na jednu tlmivku (schéma 2) funguje iba pri trubiciach do 60 cm. Trubice napr. 74 cm v takomto zapojení nesvietia obidve a náhodne sa zopne iba jedna. Preto odporúčam pri dlhších trubiciach používať na 1 trubicu 1 tlmivku (podľa schémy 1).

Trubice je možné zapojiť aj bez kondenzátora, ktorý sa jednoducho zo zapojenia vynechá. Trubice svietia úplne normálne. Problémy môžu nastať s digitálnymi spínacími hodinami (nie mechanickými), ktoré pravdepodobne nezvládajú silný nápor prúdu na kontaktoch pri vypínaní. V mojom prípade sa zopli vždy normálne, ale pri vypínaní svetla sa resetli a bolo ich potrebné znova kompletne nastaviť. Po niekoľkých neúspešných rozopnutiach kontaktu sa "umúdrili" a všetko funguje v poriadku.

Prepojenie spomenutých elektrických súčiastok s trubicami je vhodné urobiť oddelene, tzn. všetky súčiastky umiestniť mimo krytu. Tým je menšie riziko pôsobenia vlhkosti a úrazu elektrickým prúdom. Tlmivky často dobre hrejú, takže umiestnením mimo akva odstránime aspoň čiastočne prehrievanie vody v akva. Všetky súčiastky je najlepšie umiestniť do nejakej, napr. plastovej krabice pod akvárium. Ak máme všetky káble vyvedené z pätíc, prevlečieme ich cez otvor v zadnej strane krytu a buď ich priamo pripojíme na súčiastky (tlmivky atď.) alebo ich pripájkujeme na viacpólový konektor (Obr. 2 a Obr. 3), ktorého druhú časť spojíme káblami so spomenutými súčiastkami. To nám potom umožní bez problémov zložiť kryt z akva jednoduchým rozpojením konektora bez obtiažneho ťahania celej dosky so súčiastkami (ktoré sú dosť ťažké) hore cez akvárium. Pätice, ktoré som použil ja majú odkryté spojenie káblikov s päticou, preto som zalial tieto spoje akrylátovým tmelom. Zostáva pripevniť ventilátory do príslušných otvorov tak, aby hnali vzduch smerom do krytu na trubice (Obr. 2). Kábliky vyvedieme na zadnú stranu, kde do otvorov upevníme konektory (Obr. 4 a Obr. 5). Druh prepojenia je možné riešiť rôznym spôsobom. V mojom prípade som kábliky z ventilátorov pripojil na rozoberateľné konektory, do ktorých sa pripoja "cinch" kolíky pipájkované na kábliky adaptéra. To umožní okamžité odpojenie adaptéru od krytu, prípadne odpojenie iba jedného ventilátoru. Je vhodné použiť adaptér s regulovateľným výstupom. Dva ventilátory sa kľudne rozbehnú aj pri 6V. V podstate je kryt hotový (Obr. 6), stačí nasadiť trubice pripojiť konektory na ventilátory a hlavný konektor k elektrickým súčiastkám a môžeme zapnúť prúd. Dúfam, že všetko bude svietiť tak, ako má.
Obr. 2 - Kryt - spodná časť Obr. 3 - Kryt - spodná časť Obr. 4 - Kryt - spodná časť Obr. 5 - Kryt - spodná časť Obr. 6 - Celkový pohľad na kryt so zabudovaným osvetlením

Vrátiť sa na čítanie výroby drevenej časti krytu.


FAQ - Prečítajte si najčastejšie kladené otázky na tému "Kryt a osvetlenie".

UPOZORNENIE! Nenesiem žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na majetku alebo na zdraví, ktoré by vznikli pri výrobe krytu podľa tohto návodu!Copyright © 2003 - 2017 Robert Toman


    

 

AKVÁRIÁ


Opis mojich akvárií, história chovu, fotografie a všetko, čo sa dialo v každom akváriu počas jeho prevádzky.

UROB SI SÁM


Návody a nápady na výrobu a úpravu rôznych pomôcok a zariadení pri chove rýb. Nájdete tu inšpiráciu pre vlastné pokusy zjednodušiť si prácu spojenú s chovom rýb.

RYBY


Vlastné skúsenosti s chovom afrických cichlíd. Podrobný opis chovu a odchovu aj so zvláštnosťami zistenými pri ich chove.

FOTOgaléria

VIDEOgaléria


Vlastné fotky a videá chovaných rýb.Didn't you find your language? Write me, I will add it here!
Cichlidworld on FacebookCichlidworld on TwitterCichlidworld YouTube
Cichlidworld RSS
Hľadať len na Cichlidworld.eu