« Späť na ČLÁNKY | Home »
Črevné ochorenie rýb - ako ho úspešne zvládnuť?
Jedna z hlavných príčin neúspechov chovu rýb jazier Tanganika a Malawi, ktoré prijímajú prirodzene vyšší podiel rastlinnej potravy, je črevná bakteriálna infekcia. Veľmi citlivé sú najmä Tropheusy, ale vyskytuje sa aj u rýb zo skupiny „mbuna“ z jazera Malawi, ale aj u druhov cichlíd, ktoré prijímajú živočíšnu potravu. Chovatelia si často mylne myslia, že je to výhradne ochorenie cichlíd, ktoré prijímajú prevažne rastlinnú potravu. Ochorenie sa označuje aj anglickým „Malawi bloat“, (bloat = nafúknutý), aj keď je to mierne zavádzajúci názov. Ako som uviedol vyššie, postihuje rovnako aj ryby z jazera Tanganika a tzv. nafúknutie ako prejav ochorenia sa nemusí vyskytnúť, resp. môže byť príznakom iného problému. V tomto článku uvádzam skúsenosti pri liečbe mojich rýb, prípadne z liečby rýb, na ktorých som sa podieľal.

1. PÔVODCA OCHORENIA

Pôvodcov ochorenia môže byť viac a u rýb sa najčastejšie vyskytujú jednobunkové parazitické bičíkovce z rodu Hexamita (H. salmonis, H. truttae) a Spironucleus (S. vortens, S. salmonicida, S. elegans, S. barkhanus). Sú to črevné parazity, ktoré spôsobujú infekcie s pomerne vysokým stupňom úmrtnosti. Spôsobujú však aj ďalšie vážne ochorenia, ako je tzv. dierová choroba (angl. hole-in-the-head disease). Parazit sa dostáva cez stenu čreva do telovej dutiny a dochádza k "nafúknutiu" brušnej dutiny.


2. PRÍZNAKY OCHORENIA

Príznaky ochorenia sú variabilné a chovateľ nie vždy dokáže odhaliť ochorenie v prvých štádiách. Presne je možné ochorenie diagnostikovať len bakteriologickým vyšetrením postihnutej ryby. Je to nákazlivé ochorenie, pretože neochorie len jedna ryba, ale väčšinou tri a viac. Mohlo by sa zdať, že sa jedná o pôsobenie stresoru na všetky ryby v akváriu, a preto dochádza k ochoreniu všetkých jedincov. Príznaky sa však neprejavujú u všetkých naraz, ale postupne. Napr. prvý deň prestane žrať jedna ryba, druhý deň prestane žrať ďalšia a tak ďalej.

Prvotným varovaním je stav, keď ryba prestáva prijímať potravu. Je to síce nešpecifický príznak, ale zdravá ryba by mala prejavovať záujem o potravu. Je to dobre pozorovateľné pri kŕmení, keď všetky ryby aktívne plávajú za potravou a chorá ryba niekedy vypláva spolu s ostatnými smerom k potrave, avšak potom sa obráti a pláva opačným smerom. Niekedy sa stáva, že ryba vypláva za krmivom, zoberie potravu do papuľky, niekedy „poprežúva“ a nakoniec ju vypľuje. Neskôr už zostáva na mieste a o potravu nejaví záujem vôbec. V tomto štádiu je potrebné rybu pozorovať, pretože nie vždy sa musí jednať o črevné problémy. Niekedy ryby potravu neprijímajú bez zjavnej príčiny a ich správanie sa vracia do normálu v priebehu niekoľkých dní.

Ďalším znakom, že ryba nie je v poriadku, je, že sa začne strániť ostatných rýb, najmä tých druhov, ktoré chováme v skupinách (napr. Tropheusy), je apatická. Väčšinou sa zdržuje na okraji nádrže, v rohu pri dne, prípadne pri hladine. Ryba pláva malátne, zostáva na jednom mieste. Často sa dá pozorovať, že ryba akoby sa snažila niečo vypľuť z papuľky („kašľanie“).

Pomerne dobrým znakom, že nie je v črevách niečo v poriadku, je prehýbanie sa ryby v bokoch. Okrem toho sa ryby môžu obtierať o dno, kamene alebo iné zariadenie akvária. Nepriaznivá situácia z hľadiska liečby nastáva, ak sa ryba začne kolísať na mieste so stiahnutými plutvami, niekedy mierne, inokedy prudko a následne vyráža vpred a obtrie sa o podklad. Už v tomto štádiu sa môžu vyskytnúť úhyny.

Obr. - nitkovité výkalyObr. - exoftalmusVäčšinou sa vyskytujú aj pomerne typické príznaky poškodenia čriev, a to dlhé, tenké, nitkovité, biele výkaly (viď. obrázok vľavo - Tropheus moorii "Kasanga" s tenkým nitkovitým výkalom). Je to vlastne odlúpnutá sliznica vplyvom poškodenia, ktorá vychádza ritným otvorom. Poškodená stena čreva potom podlieha masívnej infekcii a zápalu uvedenými patogénmi, ku ktorým sa môžu pridružiť i ďalšie. Následne môže nastať to typické tzv. „nafúknutie“ (bloat), podľa ktorého toto ochorenie niektorí akvaristi nazývajú. Pri extrémnom zväčšení telovej dutiny odstávajú šupiny a vyskytuje sa aj exoftalmus (vypúlenie očí - viď. obrázok vpravo - Melanochromis interruptus, samica). Avšak upozorňujem, že príznak "nafúknutia" sa vôbec nemusí dostaviť aj napriek tomu, že sú ryby silno infikované. Čiže nemusí nastať nevyhnutne poškodenie a odlúpnutie sliznice čreva. Preto treba ryby sledovať a nasadiť liečbu včas a nečakať až na tento príznak nitkovitých výkalov.

Ak ryba neuhynie, chudne. Pri tomto ochorení však ryby hynú pomerne zavčasu po objavení sa príznakov, ale úhyny môžu pretrvávať aj niekoľko týždňov. V týchto prípadoch je viditeľné schudnutie, ryba má akoby väčšiu hlavu, môže byť lukovito prehnutá v chrbte. Úhyny sú masové vďaka rýchlemu rozmnoženiu baktérií a šírení nákazy na ostatných jedincov. Úhyn nastáva aj kvôli totálnemu zlyhaniu dôležitých orgánov a systémov, ktoré sú tiež napadnuté inváziou bičíkovcov, ako sú obličky, pečeň, srdce, slezina, mozog.


3. PRÍČINY OCHORENIA

Príčiny ochorenia vždy súvisia so spôsobom chovu rýb. Najčastejšie sa jedná o chyby chovateľa a nejde len o ochorenie, ktoré by bolo spôsobené nevhodným kŕmením (napr. živá potrava). Ide napríklad o väčšie zásahy do životného prostredia rýb v akváriu.

Stres
Niektoré druhy rýb sú na stresové podnety citlivejšie, napr. Tropheusy a mnohí chovatelia pripisujú hlavný dôvod vzniku tohto ochorenia práve pôsobeniu stresu. Takmer každá odchýlka od normálnych podmienok, či už stabilných sociálnych väzieb rýb, kvality vody alebo krmiva, môže ryby stresovať. Tým sa znižuje odolnosť rýb voči ochoreniam. Ako stresový faktor sa najčastejšie uplatňuje prevoz rýb, zmena osádky akvária (pridávanie nových jedincov, najmä vlastného druhu a formy), veľká zmena zariadenia akvária, odchyt rýb v akváriu. V podstate všetky ďalšie faktory môžeme označiť za stresory.

Nízky počet jedincov chovnej skupiny
Tropheusy, ale aj iné druhy cichlíd žijú v akváriu hierarchicky v húfoch a v prípade malého počtu jedincov a nevhodného pomeru pohlaví dominantný jedinec (väčšinou samec) napáda ostatné ryby svojho druhu a formy. Tieto ryby sú nervóznym správaním dominantného jedinca stresované, v skupine je nekľud. Permanentný tlak na podriadené jedince môže postupne viesť k oslabeniu organizmu a k prejavu ochorenia.

Nesprávne kŕmenie
Na nevhodné krmivo sú citlivé najmä druhy, ktoré sa živia prevažne rastlinnou potravou. Napr. Tropheusy sú prevažne rastlinožravé ryby, preto sa neodporúča skrmovať krmivá s príliš vysokým množstvom živočíšnych bielkovín, najmä nie teplokrvných živočíchov (mäso). Hlavnou zložkou potravy by mali byť kvalitné vločkové krmivá na báze kvalitných rastlinných bielkovín, napr. z rias (Spirulina). Ako doplnok sa môžu skrmovať aj mrazené cyklopy a žiabronôžky (artemia). S touto potravou radšej opatrne, prípadne neexperimentovať vôbec. Rastlinožravé ryby majú dlhý tráviaci systém, čomu zodpovedá aj dlhší čas spracovania potravy. Rozklad nedostatočne strávenej alebo neúplne vylúčenej potravy v črevách môže spôsobiť podráždenie črevnej steny a stresovať ryby, čím sa zároveň otvára cesta pre invazívne parazity. Výskum ukázal, že tieto parazity ovplyvňujú výživu rýb obmedzovaním príjmu nevyhnutných živín, ktoré tieto parazity prijímajú z potravy na úkor rýb a tiež poškodením epitelu čreva. Dôležité je podávať krmivo v malých dávkach. Vhodné je kŕmiť niekoľkokrát denne, aby nedošlo k jednorazovému prekŕmeniu rýb. Tropheusy, ale aj rôzne mbuny z jazera Malawi, sú veľmi žravé ryby a v prípade nadbytku potravy sú schopné prijať viac potravy, ako potrebujú. Ryby sú veľmi citlivé najmä po prenesení do inej nádrže, napr. po nákupe, zvlášť importov z prírody. Vtedy musí byť chovateľ zvlášť opatrný a kŕmiť len veľmi striedmo. Uplatňuje sa tu oslabenie organizmu stresom z nového prostredia, prípadne chemizmu vody. Častejším kŕmením v nižších dávkach sa dá zároveň eliminovať agresivita medzi jedincami vlastného druhu/formy.

Zlá kvalita vody
Jeden z ďalších veľmi dôležitých faktorov je čistota vody. Nevyhnutná je pravidelná výmena vody v množstve okolo 30 % objemu nádrže každý týždeň, i keď názory na množstvo a obdobie výmeny vody sa líšia. Ide hlavne o znižovanie koncentrácie dusičnanov. Ďalej je to nedostatočné okysličovanie vody, čím je vo vode málo kyslíka pre nitrifikačné baktérie a klesá kvalita vody. Samozrejme nedostatkom kyslíka trpia aj ryby, čo môže byť ďalší faktor stresu.


4. LIEČBA

Liečba je úspešná najmä na začiatku ochorenia. Čím neskôr sa s liečbou začne, tým menšia je šanca na uzdravenie. Avšak niekedy je diagnóza naozaj náročná a často dokáže len skúsený chovateľ rozlíšiť, či liečiť alebo ponechať ryby bez zásahu. Väčšinou je potrebné liečiť kompletne celú nádrž, ryby zbytočne nepremiestňovať do zvláštnej nádrže, pretože to priebeh ochorenia ešte zhorší (stres zo zmeny prostredia už aj tak ochorením oslabenej ryby) a ryby hynú. Na liečbu používajú akvaristi rôzne obdoby antibiotika metronidazol (napr. u nás dostupný Entizol (v lekárni na Slovensku od r. 2017 už nie je dostupný Entizol 250 mg perorálne tablety, ale dostupný je vo forme Entizol 500 mg vaginálne tablety), ktorý sa používa v humánnej medicíne pri gynekologických problémoch). Ak by nebol dostupný Entizol, je možné použiť aj veterinárne liečivo v práškovej forme, Metrozol, ktorého účinnou látkou je tiež metroniazol a je určený pre vtáky. Určitou nevýhodou je, že obsahuje sacharózu a ak sa primiešava do krmiva pre ryby, môžu ho odmietať. Jeho použitím sa voda v akváriu zakalí, čo však nie je problém.

Opíšem moje metódy v liečbe, i keď mnohí chovatelia používajú iné spôsoby. Zastávam názor, že liečiť treba len v nevyhnutnom prípade. Niekedy sa chovatelia uchyľujú k liečbe rôznymi liečivami, pritom príznaky sú neisté a nenaznačujú spôsob liečby.

Liečba Metronidazolom
Pokiaľ sa vyskytujú viaceré príznaky naznačujúce poškodenie tráviaceho systému (nechutenstvo, apatia, prehýbanie v bokoch, nitkovité biele výkaly), je potrebné pristúpiť k liečbe. Osobne začínam liečiť vtedy, keď ryby prestávajú prijímať potravu, ale až vedy, keď sa k prvej rybe postupne pridá ďalšia. Vtedy nie je dobré čakať na ďalšie príznaky, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou nastane infekcia aj ostatných rýb a nezvratné poškodenie. V takýchto prípadoch začnem liečbu tak, že v polievkovej lyžici rozdrvím 1 tabletu Entizol 250 mg (alebo Entizol 500 mg) na jemný prach, pridám pár kvapiek vody, zamiešam na redšiu kašičku a pridám nadrvené vločky, napr. Sera Flora. Treba sa vyhnúť krmivám s vyšším obsahom bielkovín. Vločky sa nechajú chvíľu nasať liečivo a potom sa zmes po troche dá do akvária, aby ju ryby prijali. vMetronidazol najlepšie pôsobí, ak sa dostane do organizmu cez ústa, lebo môže priamo pôsobiť na mieste primárneho poškodenia, teda v črevách a odtiaľ sa priamo vstrebe do krvi. Preto, pokiaľ väčšina rýb má záujem o potravu, podám liečivo týmto spôsobom. Ochránim tak ryby, ktoré ešte žerú pred rozvojom ochorenia, čiže pred rozmnožením bičíkovcov. Vzhľadom na to, že infekcia sa šíri vodou z chorých alebo infikovaných rýb, môžu byť ryby zdanlivo v poriadku v štádiu, keď sa síce navonok nevyskytujú žiadne príznaky, ale v organizme už môžu prebiehať zmeny, ktoré sa bez liečby prejavia o niekoľko dní. V prvom rade ide o zastavenie šírenia ochorenia, čiže chceme zabrániť tomu, aby sa ochorenie prejavilo aj u ďalších rýb. Zastavenie šírenia infekcie z ryby na rybu je dobrým znakom pre úspešnú liečbu alebo aspoň zachránenie väčšiny rýb.

Samotná liečba prebieha v celej nádrži, čiže komplet celej osádky, bez ohľadu na to, či ostatné ryby prejavujú príznaky alebo nie.

entizolentizolmetrozol


Postup liečby:
1. odsaje sa dno a vymení zhruba 30% vody v akváriu za čerstvú
2. zvýši sa teplota na 27-28°C
3. dávkovanie: 2-3x denne 1 tableta 250 mg Entizol na 25 litrov vody v akváriu počas 8 dní. Ideálne je aplikovať každých 8 hodín uvedenú dávku, najmenej však každých 12 hodín. Vyskúšal som úspešne oba spôsoby. Lepšie je však 3x denne, pretože po 8 hodinách účinnosť liečiva klesá a treba obnoviť dávku. Čiže, ak je celkový objem akvária 500 litrov, potrebujeme 20 tabliet 250 mg Entizolu 2-3x denne, čo je celkovo 40-60 tabliet denne! Je to pomerne veľké množstvo, čo si málokto hneď uvedomí. Na 500 litrové akvárium tak potrebujete za 8 dní 320-480 tabliet, čo je 16-24 balení. Jedno balenie obsahuje 20 alebo tiež len 10 tabliet. Pozor, existujú aj 500 mg tablety! Dávka je potom 1 tableta 500 mg Entizol na 50 litrov vody. Je potrebné si potom prepočítať potrebu tabliet podľa veľkosti akvária a kúpiť dostatok balení.
4. tablety rozdrviť na jemný prášok a rozpustiť v teplej vodovodnej vode (okolo 35°C). Entizol sa ťažšie rozpúšťa, preto je potrebné tablety rozdrviť na čo najjemnejší prášok a na rozpustenie použiť teplú vodu, v ktorej sa lepšie rozpúšťa. Prášok vysypem do teplej vody, napr. do 0,7 l zaváracieho pohára a intenzívne miešam, kým sa prášok takmer kompletne nerozpustí. Vždy zostanú nerozpustené čiastočky, nevadí.
5. vyliať roztok do akvária a vypláchnuť v ňom pohár. Toto opakovať niekoľkokrát podľa množstva tabliet.
6. na celú dobu liečby sa vypne osvetlenie a zabezpečí sa dostatočné vzduchovanie, keďže so stúpajúcou teplotou vody, klesá koncentrácia kyslíka vo vode.
7. filtre sa nechajú bežať v normálnej prevádzke s filtračnými médiami. Vplyvom metronidazolu nedochádza k významným zmenám v ich činnosti, keďže podstatne neovplyvňuje baktérie vo filtri.
8. ryby kŕmime len veľmi málo, v podstate len aby sme videli, či majú záujem o potravu a rozlíšili, či sa neobjavuje nechutenstvo u ďalších rýb alebo v lepšom prípade, či nezačínajú žrať ryby, ktoré prestali predtým prijímať krmivo.
9. doba liečby: 8 dní. Doba sa musí dodržať, neskracovať liečbu, neznižovať dávku! Jedná sa o antibiotikum. Baktérie by v prípade skrátenia doby liečby alebo zníženia dávky mohli získať odolnosť voči liečivu a neskôr by už nemuselo účinkovať.
10. ideálne je každý deň pred posledným, večerným dávkovaním odsať dno a doplniť čerstvú vodu. Snažíme sa tak odstrániť výkaly, ktoré ryby vylúčili aj s baktériami.
11. pokiaľ nenastane zlepšenie, liečbu presne rovnakým spôsobom opakujeme ďalších 8 dní.
12. po skončení liečby (po 8 alebo 16 dňoch) vymeniť 50% vody a začať opatrne kŕmiť postupným zvyšovaním dávky krmiva. Treba si uvedomiť, že ryby mali viac alebo menej poškodenú vnútornú stenu čreva, ktorá sa musí postupne obnoviť a zahojiť.

Liečba kombináciou metronidazol a Sera Baktopur Direct
baktopur V niektorých prípadoch a týka sa to najmä situácie po dovoze importovaných rýb odchytených v jazere (nem. – wildfang, WF, angl. wildcaught, WC), je potrebné kombinovať viacero liečív so širším spektrom účinku. Veľmi dobré výsledky sa dosahujú použitím metódy opísanej vyššie (liečba metronidazolom) v kombinácii s liečivom Sera Baktopur Direct. Je to komerčné liečivo s účinnou látkou nifurpirinol, určené pre liečbu rýb. Je to tiež antibiotikum (nitrofuránové) a je pomerne účinné pri mnohých bakteriálnych infekciách rýb. Je však agresívnejšie ako metronidazol a likviduje aj nitrifikačné baktérie vo filtri. Okrem toho je citlivé na svetlo.

Pozor! Nemýliť si liečivo so Sera Baktopur, ktorý má úplne iné zloženie a v prípade črevnej infekcie bičíkovcami vyššie uvedených rodov, je neúčinné.


Postup liečby:
1. aplikácia a dávkovanie metronidazolu (Entizol): presne rovnakým spôsobom, ako je uvedené pri liečbe metronidazolom.
2. aplikácia a dávkovanie Baktopuru direct: dávkovanie je 1 tableta na 50 l vody v akváriu. Tablety sa rozpustia vo vode a roztok sa vyleje do akvária. V tomto prípade je však táto dávka na 3 dni a teda netreba dávkovať denne, ako v prípade Entizolu.
3. ak kombinujeme Entizol a Baktopur Direct, vodu prvé 3 dni nemeníme (neodsávame dno), lebo by sme znižovali koncentráciu Baktopur Direct.
4. vypneme svetlá a pokiaľ možno, akvárium zatemníme, lebo Baktopur Direct je citlivý na svetlo, ktoré znižuje jeho účinnosť.
5. nekŕmime, prípadne len minimálne pár vločiek rozdrviť medzi prsty, aby sme videli záujem o krmivo. Pokiaľ dávame Entizol do krmiva, viac krmiva nepodávame.
6. filtre osobne nechávam bez zmien. Baktopur Direct síce likviduje aj nitrifikačné baktérie vo filtroch, ale počas liečby sa v podstate nekŕmi, takže záťaž na vodu je minimálna a nemal som nikdy problém so stabilitou vody.
7. po 3 dňoch je vhodné vymeniť 50% vody za čerstvú a zároveň odkaliť dno. Ak sa stav nezlepšuje, môžeme pokračovať v liečbe Baktopur Direct opäť nasledujúce 3 dni s rovnakým dávkovaním 1 tableta na 50 litrov vody v akváriu.
8. po 3 dňoch sa znova vymení 50% vody s odkalením dna.
9. dávkovanie Entizolom dokončíme, čiže celkové podávanie Entizolu je 8 dní, bez ohľadu na aplikáciu Baktopur Direct.
10. po liečbe vymeníme 50% vody, mierne vyperieme filtračné médiá v akváriovej vode a začneme opatrne kŕmiť.

Niekedy je nutné liečbu pokračovať a aplikovať Entizol ďalších 8 dní. Vo väčšine prípadov však stačí jeden cyklus 8 dní.


ZÁVER

Črevné ochorenie môže zdevastovať celý chov rýb, ak chovateľ nekoná včas a správne. Niektorí chovatelia v prípade dovozu nových rýb automaticky aplikujú liečivá ihneď po dovoze rýb a vypustení do akvária. Sú však situácie, keď nepomôže žiadne liečivo. Na správnu diagnostiku ochorení rýb je potrebná pomerne veľká skúsenosť, preto je lepšie konzultovať liečbu so skúseným chovateľom, aby sa predišlo nesprávnej a nevhodnej liečbe, ktorá by mohla poškodiť zdravie rýb.

Copyright © 2003 - 2018 Robert Toman

« Späť na ČLÁNKY | Home »


 

AKVÁRIÁ


Opis mojich akvárií, história chovu, fotografie a všetko, čo sa dialo v každom akváriu počas jeho prevádzky.

UROB SI SÁM


Návody a nápady na výrobu a úpravu rôznych pomôcok a zariadení pri chove rýb. Nájdete tu inšpiráciu pre vlastné pokusy zjednodušiť si prácu spojenú s chovom rýb.

RYBY


Vlastné skúsenosti s chovom afrických cichlíd. Podrobný opis chovu a odchovu aj so zvláštnosťami zistenými pri ich chove.

FOTOgaléria

VIDEOgaléria


Vlastné fotky a videá chovaných rýb.Didn't you find your language? Write me, I will add it here!
Cichlidworld on FacebookCichlidworld on TwitterCichlidworld YouTube
Cichlidworld RSS
Hľadať len na Cichlidworld.eu